Nộp phạt trực tuyến lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ được triển khai thực hiện trên toàn quốc trước 30/6/2020. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa chủ trì cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các cơ quan liên quan về việc triển khai […]

BTNO – Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Kết luận về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất giao các Ban cán sự […]

Các đơn vị vận tải, chủ xe chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh, thành phố thuộc nhóm 3 nhằm phòng chống dịch COVID-19. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa gửi các Sở Giao thông Vận tải tỉnh thành về hướng dẫn tổ chức vận chuyển hành khách […]