Để bảo đảm thực hiện nghiêm, chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra, nhất là biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sớm khống chế sự lây lan dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ngày 04/8/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2602/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố theo chức năng, nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực, chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp với tinh thần “cao hơn, sớm hơn một bước” và với phương châm “4 tại chỗ”, tập trung chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm giãn cách xã hội

Lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh, các địa phương phải trực tiếp, thường xuyên kiểm tra thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, biện pháp giãn cách xã hội của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng, nhất là của chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; xác định rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thực hiện công tác này.

Căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo địa phương chủ động đề ra các biện pháp phù hợp, có thể cao hơn nhằm kiểm soát tốt người dân tuân thủ nghiêm yêu cầu ở tại nhà, trừ trường hợp cấp thiết với tinh thần “ai ở đâu ở đấy” . Quản lý chặt chẽ, triệt để nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; ấp, khu phố cách ly với ấp, khu phố; huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố” nhằm khống chế, không để lây lan dịch bệnh.

Sắp xếp, bố trí hợp lý các chốt kiểm soát cố định, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc cách ly giữa các địa phương với nhau, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát lưu động 24/24 giờ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Địa phương nào thiếu trách nhiệm, lơ là để xảy ra tình trạng người dân ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm biện pháp giãn cách xã hội thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND cấp trên. Siết chặt biện pháp quản lý người từ các tỉnh, thành phố về địa phương cư trú, các trường hợp F1 cách ly tại nhà không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đẩy mạnh việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Các hoạt động kinh doanh hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là tuân thủ quy định 5K, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt và buộc dừng hoạt động ngay; hoạt động kinh doanh ăn uống thiết yếu chỉ thực hiện dưới hình thức giao hàng tại nhà; các hoạt động buôn bán hàng hóa thiết yếu dưới dạng “chợ cóc”, “vỉa hè”, “buôn bán dạo” dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Các lực lượng chức năng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị mặc trang phục ngành hoặc đeo thẻ hoặc giấy xác nhận là người công tác trong cơ quan đơn vị để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhận diện.

Các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ sắp xếp, bố trí luân phiên ít nhất 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, không ra khỏi nhà trong thời gian làm việc tại nhà, ngoài giờ làm việc nếu không có việc cấp thiết.

Các đối tượng khác thuộc các lĩnh vực được phép hoạt động theo quy định nêu tại Công văn 2566/UBND-KGVX, ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh phải có giấy xác nhận của doanh nghiệp, của tổ chức đó; đối với hộ kinh doanh hàng hóa thiết yếu thì chủ hộ kinh doanh lập danh sách và có xác nhận của ấp, khu phố nơi có các hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu để các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát.

Các địa phương tiếp tục thực hiện hình thức phát phiếu đi chợ cho từng hộ dân bảo đảm giãn cách xã hội và phòng, chống dịch (xác định rõ số lần, số người và phân chia theo ngày chẵn, ngày lẽ).

Các siêu thị, cửa hàng tiện ích phải có biện pháp sắp xếp số lượng người mua hàng hóa hợp lý, bảo đảm giãn cách; khuyến khích hình thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thiết lập “đường dây nóng” cung cấp số điện thoại trực 24/24 giờ để tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người dân, thông tin trên báo đài địa phương để người dân biết liên hệ khi cần thiết, có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp chính đáng của người dân trong thời gian giãn cách xã hội để người dân yên tâm ở tại nhà.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với trách nhiệm cao nhất, kịp thời, không để sót, sai đối tượng, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác này; chủ động lương thực, thực phẩm hỗ trợ khẩn cấp những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ thiếu đói, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hộ dân thiếu đói tại địa phương mình.

Huyện Dương Minh Châu là vùng nguy cơ dịch bệnh rất cao, nên mọi hoạt động di chuyển ra vào địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm theo tinh thần Công văn số 2413/UBND-KGVX, ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *