Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty Cổ phần KVC Việt Nam về việc kiểm tra, áp mã HS cho mặt hàng đồ uống Bacchus do Công ty NK.

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng đồ uống Bacchus do công ty NK đã được cơ quan Hải quan thực hiện phân tích phân loại vào mã số 2202.90.30 theo thông báo kết quả phân loại số 3300/TB-TCHQ ngày 20/4/2016 của Tổng cục Hải quan và công ty đã đồng ý với kết quả phân tích này tại biên bản làm việc giữa công ty và Chi cục Kiểm định hải quan 4 ngày 17/11/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *