Thực hiện theo Nghị quyết 128 Chính phủ quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Tây Ninh từng bước mở cửa phục hồi kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới. Các doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng có phương án tái sản xuất trên tinh thần “sản xuất phải an toàn”.

Nguồn: baotayninh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *