Thực hiện Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2379/UBND-KSTT ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịc

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

1. Đối với hoạt động tiếp công dân tại Sở Giao thông vận tải

Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Sở Giao thông vận tải. Trong thời gian tạm dừng tiếp công dân, công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình bằng cách gửi đơn thư và tài liệu có liên quan qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải, địa chỉ: số 209, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tất cả các văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị với Sở Giao thông vận tải đề nghị gửi trên hệ thống Egov hoặc địa chỉ mail sogtvt@tayninh.gov.vn; doanh nghiệp, hợp tác xã gửi qua đường bưu điện hoặc địa chỉ Email quanlyvantaitayninh@gmail.com đến Sở Giao thông vận tải, không gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

4. Tổ chức, cá nhân cần liên hệ công tác, vui lòng liên hệ qua số điện thoại (Đính kèm danh sách).

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

* Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh – Nguyễn Tấn Tài – Đã ký.


Nguồn Sở GTVT Tây Ninh (Internet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *