(0276) 3844552
23
Th4

Công Ty TNHH TM-DV-VT-XNK TRẦN QUỐC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Ngày 13/04/2022, Hội CCB Công ty TNHH TM-DV-VT-XNK TRẦN QUỐC đã tổ chức ĐẠI HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2022-2027.
                   
                                                         Ảnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.
Công ty TNHH TM-DV-VT-XNK TRẦN QUỐC là đơn vị có lực lượng quân nhân (sĩ quan, chiến sĩ) xuất ngũ, chuyển ngành về tham gia công tác tại Công ty, đủ điều kiện thành lập Hội Cựu chiến binh Công ty. Việc thành lập Hội Cựu chiến binh Công ty là nhiệm vụ chính trị thực hiện kế hoạch việc tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn TX.Hòa Thành.
                   
                                                  Ảnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội CCB Công ty TNHH TM-DV-VT-XNK TRẦN QUỐC gồm 13 hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội đến toàn thể cán bộ, hội viên; tham gia, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
                     
                                          Ảnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban chấp hành Hội chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải tiến phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội trong cơ quan, đơn vị. Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên; tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Hội CCB Công ty được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua.
Share This Post

About Author

tranquoc

Visit:

Leave A Comment