(0276) 3844552
04
Th8

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn do dịch Covid-19

BTNO – Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có Kết luận về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất giao các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

Khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ các điều kiện và triển khai nhanh nhất tại địa phương các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng, đủ đối tượng và tiến độ theo hướng dẫn của Trung ương. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo: rà soát, bố trí nguồn ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện các chính sách mới ban hành; điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh dự toán chi ngân sách đã được phê duyệt của tỉnh năm 2020 để kịp thời bổ sung nguồn chi theo đúng quy định pháp luật.

Đánh giá tình hình, xây dựng các kịch bản thực hiện dự toán thu ngân sách địa phương ứng với tác động của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất đối với doanh nghiệp; đề xuất các biện pháp khai thác các nguồn thu bù đắp, quyết tâm thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất. 

Giải quyết triệt để, cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công và giải ngân đầu tư công, thúc đẩy dự án đầu tư, chỉ đạo đồng bộ thể hiện sự kịp thời, khẩn trương, trực tiếp từng lĩnh vực, doanh nghiệp, từng dự án nhất là thủ tục hành chính về đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, quan tâm thúc đẩy các dự án mới. 

Chủ động rà soát phối hợp đảm bảo cung cấp hàng hoá tiêu dùng, liên kết giữa doanh nghiệp chăn nuôi lớn với kênh phân phối trong tỉnh để đảm bảo giá cả thị trường, triển khai chương trình kinh tế số, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh chuyển đổi tham gia phương thức thương mại trực tuyến. 

Chuẩn bị nội dung và kế hoạch cho cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh với doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh về các đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, dự kiến vào đầu tháng 6/2020. 

Triển khai nhanh Công văn số 2725/VPCP-KTTH, ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch, các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện rà soát kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác trong tháng 4/2020 để phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, có thời gian hoàn thành cụ thể, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh; đồng thời, xây dựng kịch bản, phương án phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện diễn biến dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài hơn so với dự định. 

Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu và thực hiện công tác quản lý, cách ly theo đúng quy định. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nắm sát tình hình, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp tín dụng đen, buôn lậu và vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh giám sát, tổng hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, chậm trễ trong thủ tục hành chính về đất đai…

Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động xã hội ủng hộ các đối tượng khó khăn trong tỉnh, vận động các chủ nhà, cơ sở hỗ trợ, giảm giá thuê mặt bằng kinh doanh, nhà trọ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch: người thuê mặt bằng kinh doanh, công nhân, người lao động tự do… 

HĐND, MTTQ các cấp tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ/CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ trên tinh thần vừa nhanh chóng đến đối tượng được thụ hưởng, không để bỏ sót đối tượng, đồng thời ngăn ngừa việc thực hiện chậm trễ, chi sai đối tượng, trục lợi cá nhân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung định hướng báo, đài tăng cường tuyên truyền về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các biện pháp cụ thể cách ly xã hội, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng như các cấp, các ngành, địa phương trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp uỷ đảng tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh hỗ trợ người dân và tháo gỡ khó khăn tổ chức kinh tế, doanh nghiệp một cách kịp thời; lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện đáp ứng yêu cầu nhanh, kịp thời và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kết luận này. 

Share This Post

About Author

vantaitranquoc_superadmin

Visit: http://vantai.thodiafood.vn